Kremacja

W Polsce z roku na roku coraz popularniejsza jest kremacja, czyli spopielenie ciała zmarłego, a następnie pochówek prochów w urnie. Nasz zakład pogrzebowy pomaga przejść taką procedurę, która wymaga:

  • doboru trumny i urny,
  • odpowiedniego przygotowania zmarłego.

Posiadamy możliwość zorganizowania ostatniego pożegnania w salce lub kaplicy z udziałem kapłana, bądź mistrza ceremonii.

Na czym polega kremacja zwłok?

Kremacja zwłok odbywa się w specjalnych zakładach dysponujących piecami. Spopielenie możliwe jest po złożeniu ciała w ekologicznej trumnie. Sam proces trwa około 2 godziny, a rodzina zmarłego otrzymuje następnie urnę z prochami wraz ze specjalnym świadectwem. Pogrzeb urnowy nie musi zaś różnić się od pochowku w trumnie. Podkreślić warto, że nie jest to sprzeczne z obrządkami wyznaniowymi, w tym z wiarą chrześcijańską. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Urna oraz kwiaty pogrzebowe