Informator pogrzebowy

Zachęcamy do zapoznania się z naszym informatorem pogrzebowym. Znajdziecie w nim Państwo informacje, dotyczące tego, jakie kroki należy podjąć w pierwszych chwilach po śmierci bliskiego. Podkreślamy, iż jesteśmy do pełnej dyspozycji klientów, a więc wspieramy ich również poradami oraz we wszystkich kwestiach formalnych. Warto jednak wiedzieć, co zrobić, gdy odejdzie nasz bliski…

Mężczyzna przytulający kobietę

Śmierć w domu

W przypadku zgonu bliskiego w domu w pierwszej kolejności należy wezwać lekarza/pogotowie ratunkowe – jeżeli śmierć nastąpiła w godzinach pracy zakładu opieki zdrowotnej, najlepiej wezwać lekarza rodzinnego, który sprawował w ciągu ostatnich 30 dni opiekę zdrowotną nad zmarłym. Specjalista zobowiązany jest do stwierdzenia zgonu i wydania karty zgonu. Jest ona ważna do późniejszego wystawienie aktu zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

Stwierdzenie zgonu umożliwia też przewiezienie zwłok do chłodni, dlatego w następnym kroku należy o śmierci bliskiego zawiadomić zakład pogrzebowy, który dysponuje własną chłodnią. W innym przypadku ciało przewożone jest do kostnicy miejskiej. Po przewiezieniu ciała zmarłego do chłodni możliwe jest rozpoczęcie spraw organizacyjnych związanych z pogrzebem. Do zakładu pogrzebowego należy dostarczyć:

  • kartę zgonu, wystawioną przez lekarza;
  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz jej współmałżonka;
  • zaświadczenie z zakładu pracy bądź ostatni odcinek emerytury lub renty (w przypadku, gdy zmarły był emerytem lub rencistą).

 

Śmierć w szpitalu

Gdy śmierć bliskiego nastąpiła w szpitalu, kartę zgonu wystawia lekarz opiekujący się zmarłym. Następnie rodzina zmarłego może udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, w którym otrzyma akt zgonu (2 egzemplarze) oraz wycinek z karty zgonu, który jest niezbędny przy załatwianiu formalności pogrzebowych m.in. na cmentarzu. Wcześniej należy jednak podjąć współpracę z zakładem pogrzebowym, który odbierze ciało zmarłego z kostnicy miejskiej bądź chłodni szpitalnej. W przypadku śmierci bliskiego w szpitalu najlepiej od razu skorzystać z naszego pogotowia pogrzebowego – pomożemy w formalnościach!

 

Śmierć w hospicjum

W przypadku śmierci członka rodziny w hospicjum należy postępować podobnie jak w przypadku śmierci w szpitalu. Placówka jest zobowiązana wydać kartę zgonu, a ona jest dokumentem, który upoważnia wybrany zakład pogrzebowy do przetransportowania zwłok do własnej chłodni. Jesteśmy do Państwa pełnej dyspozycji, o każdej porze dnia i nocy – bierzemy na swoje barki pełną organizację pochówku oraz sprawy formalne w hospicjum oraz w urzędach.

 

Śmierć w tragicznych okolicznościach

Nagła śmierć członka rodziny np. w wypadku powoduje, iż ciało zmarłego zabezpieczone zostaje przez Prokuraturę. Przewożone jest zatem do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie wykonywane są ekspertyzy – stwierdzenie przyczyny zgonu. Koszty całej procedury zawsze pokrywa Prokuratura, a o możliwości przekazania zwłok informuje bliskich odpowiedni Zakład Patomorfologii.

W takich tragicznych okolicznościach wspieramy rodziny zmarłych. Pomagamy w załatwianiu wszelkich formalności – utrzymujemy stały kontakt z Prokuraturą i Zakładem Patomorfologii tak, by odciążyć Państwo w tych trudnych chwilach.

 

Śmierć poza granicami kraju

W przypadku śmierci bliskiego poza granicami kraju bardzo ważne jest uzyskanie zezwolenie na transport zwłok od odpowiedniego starosty (burmistrza lub prezydenta miasta) w zależności od miejsca planowanego pogrzebu. Na podstawie takiego dokumentu otrzymuje się zaświadczenie (na sprowadzenie zwłok lub prochów) do kraju od konsula RP. Decyzja wydawana jest rodzinie niezwłocznie, najpóźniej w ciągu trzech dni od dnia złożenia wniosku, a cała procedura wolna jest od opłat skarbowych.

Kolejny etap sprowadzania zwłok do Polski to wyzwanie logistyczne, które na swoje barki bierze zakład pogrzebowy. Jesteśmy do Państwa dyspozycji całą dobę!

 

Najważniejsze informacje o zasiłku pogrzebowym

Zasiłek pogrzebowy można uzyskać z ZUS, KRUS, MSWiA czy WBE i jest on wydawany bliższej/dalszej rodzinie, w zależności od tego, kto organizuje pochówek zmarłego (w niektórych przypadkach przysługuje on np. domowi opieki społecznej, gminie czy osobie prawnej Kościoła). Jeśli chodzi o niezbędne dokumenty, należy skompletować:

  1. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS Z-12).
  2. Akt zgonu bądź akt urodzenia dziecka, które urodziło się martwe albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe.
  3. Oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku kopie rachunków potwierdzone przez bank za zgodność z oryginałem.
  4. Dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo z osobą zmarłą – skrócone odpisy aktów stanu cywilnego.
  5. Zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.